Legislatie

-Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

– Hotararii de Guvern nr. 909/1997, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;

– Hotararii de Guvern nr. 964/1998, privind duratele normate de functionare a mijloacelor fixe;

in baza art.10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia modificata de Legea nr. 241/2003

-avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale;

-Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2388/1995 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu completarile si modificarile ulterioare;

art.38 alin.1 si alin.2 , art.46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata,