Cursuri de perfectionare

Cursuri de perfectionare pentru functionarii publici si personalul contractual din administratia publica din diverse compartimente cu atributiuni in domeniul de interes:

Administrarea patrimoniului instituțiilor publice

Programele de perfecţionare sunt propuse în conformitate cu domeniile prioritare de formare în administraţia publică aprobate prinOrdinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 762/2015 publicat în Monitorul Oficial al României   partea I,  nr. 233/06.04.2015.

Domeniile prioritare de formare profesionala pentru administratia publicape care noi le propunem, sunt:
– managementul serviciilor publice si de utilitate publica;
– politici publice si planificare strategica;
– sistemul de control intern/managerial in entitatile publice;
– management financiar-bugetar si al patrimoniului;

****************************

Se pot realiza si cursuri la cerere la sediul instituţiei dumneavoastră sau în altă locaţie solicitată/propusă, pentru un grup de minim 15 persoane, cu o durată stabilită de comun acord cu dumneavoastră.

Pentru orice detalii cu privire la desfăşurarea programelor de formare profesională și condiţiile de cazare, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 0757.55.55.75 şi la adresa de email:contact@administrareapatrimoniului.ro

Vă aşteptăm să participaţi la cursurile noastre!

  • Cadastru si fond funciar
  • Urbanism si amenajarea teritoriului
  • Insolventa si lichidarea UAT
  • Corelarea strategiilor de dezvoltare locala cu programele de finantare locala 2015-2020
  • Elaborarea planurilor operationale pentru strategiile de dezvoltare locala
  • Dezvoltare locala prin folosirea parteneriatului PUBLIC– PRIVAT.
  • Managementul serviciilor comunitare.

OBIECTIVE
Cursul se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de intere de la nivelul instituţiilor publice, celor care au ca atributiuni dobandirea, inregistrarea, gestionarea, intretinerea si valorificarea de bunuri aflate în administrarea sau folosinţa instituţiilor publice centrale si in special cele locale.

ACREDITARE
Certificatele de participare sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

LECTORI: specialişti in administrarea patrimoniului, practicieni.
Coordonator echipă: Carlaont Raul Constantin.

TEMATICA ABORDATĂ

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt asigurate de organizator. Contact rapid : 0757.555.575