Valorificarea patrimoniului

25iul. 2015

Serviciul de Investiţii Proprii are ca obiective programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea executării, decontarea şi recepţia lucrărilor de investiţii, aferente construcţiilor de locuinţe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-edilitare, spaţiilor cu altă destinaţie, obiectivelor social – culturale; activitatea de monitorizare a acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de consolidare) al construcţiilor existente în […]

21iul. 2015

EVIDENTA PATRIMONIULUI îndeplineşte următoarele atribuţii principale: asigura gestiunea patrimoniului  : clădirile, mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protecţie a persoanelor vârstnice ; organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituţiilor  reorganizate in cadrul; organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor ; mobile şi imobile aflate în patrimoniu ; tine […]

21iul. 2015

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ùI FINANğELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 25 iunie 2007 În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea úi funcĠionarea Guvernului României úi a ministerelor, cu modificările úi completările ulterioare, úi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din […]